Samen voor elkaar!

Duurzaam ondernemen, wat is dat nou eigenlijk? Het is sowieso een thema dat wij als Van Munster Recyclers en Reisswolf Heesch nadrukkelijk omarmen. Maar wat betekent het in de praktijk?

 

De Dikke van Dale definieert duurzaamheid als ‘gezicht, bestemd om te duren, weinig vergankelijk. Duurzaam ondernemen, oftewel maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, gaat verder en staat onder andere voor aandacht voor het milieu en klimaat, hergebruik van grondstoffen, zuinig omgaan met energie. In ons dagelijks (zakelijk) leven kunnen we heel veel aan duurzaamheid doen.

 

Het begint met de keuze voor kwaliteit. Hoe langer men met een product doet, des te minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. Is hergebruik mogelijk? Laten de producten zich eenvoudig scheiden; glas, papier, hout, plastic en degelijke?! Wordt het verpakkingsmateriaal geminimaliseerd? Beschikken de producten over keurmerken? Ze geven namelijk informatie en zekerheid over de productiewijze en duurzaamheid, over verantwoorde verwerking, tonen of het biologisch of fairtrade is en of er gebruik is gemaakt van gerecyclede materialen en of bijvoorbeeld het hout afkomstig is uit goed beheerde bossen…

 

Op een hoger niveau; verdiep je eens in de doelstellingen van de eigen organisatie ten aanzien van duurzaam ondernemerschap. Zijn deze doelstellingen eigenlijk wel helder geformuleerd? Worden er concrete stappen gezet? Wie neemt hierin de verantwoordelijkheid en wei zijn er allemaal aangesloten op het proces ter verbetering?

 

Naar onze overtuiging staat duurzaam ondernemen ervoor dat we in behoeften voorzien, zonder dar we mensen, het milieu of de economie in gevaar brengen, nu en in de toekomst. Dat is een hele uitdaging, want onze westerse wereld leeft overduidelijk op te grote voet. Het is echt tijd voor verandering. Houd onze website goed in de gaten voor inspiratie om hierin de juiste stappen te zetten. Laten we deze stappen samen zetten. Want duurzaam ondernemen is volgens ons vooral ‘samen voor elkaar’.

 

Met duurzame groet,

Jan en Harold van Munster