Energieverbruik verduurzaamd: Groen Certificaat

Van Munster Recyclers heeft een volgende stap gezet in verduurzaming van haar processen.

In 2015 werd reeds geïnvesteerd in de opwekking van energie middels 220 zonnepanelen op de daken, een investering die gemiddeld genomen al een reductie in grijze stroom met zich mee bracht van ruim 10%. De ambitie om dit percentage te verhogen middels zonnepanelen bleek constructief niet mogelijk, daarop is in samenwerking met Cinergie besloten om jaarlijks de resterende grijze stroom om te zetten naar stroom uit Nederlandse windenergie.

Onlangs mocht Jan van Munster dan ook het Groen Certificaat in ontvangst nemen.

Wederom een bewijs dat je zonder al te veel inspanningen in het dagelijks (zakelijk) leven zeker kunt bijdragen aan duurzaam ondernemen. De ambitie bij Van Munster om blijvend te verduurzamen onderstreept onze keuze voor windenergie.

groen certificaat