Belangrijkste marktontwikkelingen

Er gebeurt op dit moment ontzettend veel in de afvalbranche. Graag nemen we u mee in de belangrijkste ontwikkelingen:

  • Verhoging afvalstoffenbelasting voor verbranden en storten van afval (van € 13,21 naar € 32,12 per ton). De overheid neemt deze maatregel om versneld te komen tot een verschuiving van minder verbranden naar meer recyclen.
  • Aangescherpte eisen aan de kwaliteit en samenstelling van de grondstoffen zoals papier en kunststof.
  • Krapte op de verbrandingsmarkt.
  • Stijging van verzekeringspremies en loonkosten.

Meer lezen over deze ontwikkelingen? Download ons magazine Inzicht

De onbalans in vraag en aanbod als gevolg van verscherpte kwaliteitseisen in combinatie met de reguliere inflatie, stijgende loonkosten en toename stortbelasting, hebben tot gevolg dat de tarieven aangepast moeten worden. Wij informeren onze klanten hierover via deze brief. Heeft u vragen over deze ontwikkelingen? Of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem contact met ons op via 0412 – 451695.

Meer scheiden loont meer dan ooit!