Corona raakt ook de afval- en grondstoffenbranche

Geachte relatie,

De impact van het coronavirus neemt toe. Het RIVM vraagt iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen en er alles aan te doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook Van Munster Recyclers en Reisswolf Heesch nemen hierin de nodige maatregelen. Zo werken onze medewerkers daar waar mogelijk thuis en volgen we de hygiënevoorschriften van het RIVM. We doen er alles aan om de impact op onze dienstverlening zo klein mogelijk te houden. Mochten we onverhoopt wijzigingen aan moeten brengen in onze routes of minder snel reageren dan gebruikelijk, dan vertrouwen we op uw begrip.

Ook u heeft waarschijnlijk te kampen met de problematiek rondom het coronavirus. Mocht er binnen uw organisatie sprake zijn van een besmetting, dan stellen wij het op prijs als u ons informeert via verkoop@vanmunster.com. Uiteraard kunt u dat andersom ook van ons verwachten. Laten we goed blijven communiceren met elkaar, zodat de dienstverlening veilig door kan gaan.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.