Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, alle opdrachten aan ons en alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de FNOI standaard inkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze kun je altijd raadplegen op de website van de FNOI.