PRIVACY VERKLARING

Van Munster Recyclers respecteert jouw privacy. ​Met dit privacy statement leggen wij je uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en hoe wij jouw privacy beschermen.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken?

Van Munster Recyclers kan persoonsgegevens van je verwerken. Deze gegevens verkrijgen wij doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of doordat je deze gegevens zelf bij het invullen van een formulier op onze website www.vanmunster.com aan ons verstrekt.

Van Munster Recyclers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • IP-adres

  • Correspondentiegegevens

  • BTW nummer

  • IBAN nummer

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Van Munster Recyclers verwerkt je persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst. Daarnaast kan Van Munster Recyclers jouw persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact met je op te nemen als je daarom verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Van Munster Recyclers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn conform de wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen met anderen

Van Munster Recyclers verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Van Munster Recyclers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Van Munster Recyclers maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een gratis dienst van Google om statistieken van onze website te verzamelen en weer te geven. Op de website van Van Munster Recyclers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wij gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Van Munster Recyclers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Van Munster Recyclers heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Door gebruik van de functionaliteiten van de website van Van Munster Recyclers kunnen deze cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies van Van Munster Recyclers kunnen de computer of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. De informatie die in de cookies wordt opgeslagen bevat naast het IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Van Munster Recyclers maakt ook gebruik van een zogenaamde ‘analytics’ dienst. Dit om informatie over het surfgedrag op de website te verzamelen en daarmee de dienst te kunnen verbeteren. Bij het gebruik van de website van Van Munster Recyclers worden daarom ook cookies van een derde partij geplaatst. Door het gebruik van de dienst van Van Munster Recyclers geef je toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens een volgend gebruik van de website van Van Munster Recyclers geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet van alle mogelijkheden van Van Munster Recyclers gebruik kunt maken of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Van Munster Recyclers. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste de browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

Jouw rechten: persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Deze rechten zijn vastgelegd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiligen

Van Munster Recyclers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact opnemen

Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn? Zijn er aanwijzingen van misbruik? Of wil je meer informatie over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Van Munster Recyclers BV is als volgt te bereiken: Vestigingsadres: Keltenweg 40, 5342 LP Oss
Telefoon: 0412 – 451 695
E-mailadres: info@vanmunster.com
Website: www.vanmunster.com