8-11-2023

DE REIS VAN EEN STEMBILJET

Heb jij je weleens afgevraagd wat er gebeurt met je stembiljet nadat je deze in de daarvoor bestemde container deponeert? Hoe veilig wordt er omgegaan met die gegevens? Zitten hier bepaalde regels aan? Veel gemeentes schakelen de hulp van Reisswolf in. Wij geven je graag een verslag van de reis van onze stemkaart en stembiljet, waarin veiligheid en gemak voorop staat.

De reis start hier

Via de post ontvang je je stemkaart. Op de aangegeven data is het dan mogelijk jouw stem uit te brengen bij de stemlocatie in de buurt. De stemkaart bevat al heel persoonlijke en vertrouwelijke informatie. Je wilt niet dat deze informatie op straat komt te liggen. De gemeente die jouw stemkaart alsmede je ingevulde stembiljet inneemt, is verplicht om op een discrete manier om te gaan met jouw gegevens. De gemeentes die met Reisswolf samenwerken, verzamelen de stemkaarten en stembiljetten in gesloten containers, zodat anderen niet onbedoeld bij jouw gegevens kunnen komen. De Reisswolfcontainers zijn enkel te openen door bevoegde personen.

Bewaarplicht

Na het verzamelen van alle stembiljetten inclusief eventuele stembiljetten per brief, worden de stemmen geteld. Dit gebeurt veelal in een afgesloten ruimte die enkel toegankelijk is door een geselecteerde groep mensen. Na het tellen van de stemmen is de gemeente verplicht om de stembiljetten en stemkaarten 3 maanden te bewaren. Dit voor het geval er een hertelling zal moeten plaatsvinden. Een van de oplossingen die Reisswolf aan gemeentes biedt, is de opslag van deze containers op een beveiligde Reisswolflocatie. Het voordeel hiervan is dat het natuurlijk een hele hoop m2 aan ruimte scheelt, maar ook de veiligheid van de opslag wordt als groot voordeel gezien.

100% veilige vernietiging

Na de verplichte bewaartermijn dienen zowel de stemkaarten als stembiljetten vernietigd te worden. Niet zomaar vernietigd, maar vernietigd volgens de Europese strenge AVG wetgeving. Reisswolf is een bedrijf, dat het proces 'veilig vernietigen' piekfijn op orde heeft. De snippers na vernietiging zijn dusdanig klein, dat het onmogelijk is om hier nog informatie uit te lezen. Hiermee voldoet de vernietiging aan de hoogste norm in de branche (DIN 66399). Ter bevestiging en garantie ontvangt de gemeente een garantiecertificaat.

Ons stembiljet als nieuwe grondstof

Leuk om te vermelden is dat de snippers van de vernietigde documenten volledig als nieuwe grondstof worden aangeboden. Zo dragen we ook een steentje bij aan het milieu.

Ben jij verantwoordelijk voor het inzamelen, opslaan en/of vernietigen van de stembiljetten? Wil je meer informatie over wat Reisswolf kan betekenen voor jou in deze verkiezingsperiode? Lees er meer over op deze pagina.

NIEUWSBRIEF

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten, actuele ontwikkelingen in de branche en slimme oplossingen voor afvalvraagstukken.

Wees gerust: je gegevens zijn bij ons veilig en worden niet aan derden verstrekt.